Skip to content

Reading

Helderheid creëren

Een reading geeft informatie over hoe je op dit moment in het leven staat, wat zich afspeelt in je binnenwereld en hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen. Het maakt helder waarom je de dingen doet zoals je ze doet, waar je potentie ligt, wat je eventueel belemmert en wat gevraagd wordt om dit te doorbreken.

Je krijgt bijvoorbeeld inzicht in onverwerkte emoties, belemmerende overtuigingen, (familie)gedragspatronen. Deze kunnen je ervan weerhouden om stappen te zetten naar positieve verandering, je leven in eigen hand te nemen en te zijn of te worden wie je werkelijk bent met al je kwaliteiten.
De verstoring of blokkade kun je vaak herkennen:
*  je zit niet lekker in je vel
* je ervaart gedurende langere tijd stress
* je loopt steeds tegen hetzelfde aan
* je kunt niet echt genieten
* je bent heel erg vermoeid
Je leeft niet vanuit je eigen kracht en wie je werkelijk bent.

Door inzicht krijg je weer contact met wat voor jou werkelijk goed voelt, waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar jouw potentie en kwaliteiten liggen.

"Het ware wezen van de mens lijkt op de oceaan: het bewuste is aan de oppervlakte, maar het veel grotere en diepere deel van het wezen van de mens ligt in het onbewuste; dat is de bodem waar zijn gedachten, woorden en daden hun wortels hebben". (E. Haich)

Tijdens een reading maak ik energetisch contact met je innerlijk wezen. Ik stem mij af door naar je naam te vragen en lees de informatie die in je energieveld is waar te nemen.
In elke reading komt een thema naar voren: wat is nù aan de orde voor jou.
Aan bod komen de chakra's (de zeven belangrijkste energiecentra in het lichaam) en de aura lagen. Daarnaast kunnen zich onderwerpen aandienen als voorouderenergie, contracten, vorige levens en innerlijk kind. 

Eenmaal per jaar een reading laten doen kan je bewust maken van welke thema's er op dat moment spelen in je persoonlijke ontwikkeling.